sp_camxanh

Tên

sản phẩm

Định lượng

(gr/m2)

Kích thước (m) Màu sắc
T8XC34 170 2×100

4×50

6×50

8×30

Xanh – Cam

Bản quyền © 2011 thuộc Tú Phương Tarpaulin

Trụ sở chính: Khu công nghiệp nhỏ và vừa Phú Thị | Địa chỉ: Phú Thị – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: 84-4-36787245 Fax: 84-4-36783936

Thiết kế website bởi Wecan-Group.com