b1

Tên

sản phẩm

Định lượng

(gr/m2)

Kích thước (m) Màu sắc
TP15 75 4×50

2×70

Xanh – Trắng – Đỏ
TP16,5 82,5 4×50

2×70

Xanh – Trắng – Đỏ
TP18 90 4×50

2×70

Xanh – Trắng – Đỏ
TP20 100 4×50

2×70

Xanh – Trắng – Đỏ
TP22 110 4×50

2×70

Xanh – Trắng – Đỏ
TP24 120 2×70

4×50

6×50

8×30

Xanh – Trắng – Đỏ
TP30 150 2×70

4×50

6×50

8×30

Xanh – Trắng – Đỏ

Bản quyền © 2011 thuộc Tú Phương Tarpaulin

Trụ sở chính: Khu công nghiệp nhỏ và vừa Phú Thị | Địa chỉ: Phú Thị – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: 84-4-36787245 Fax: 84-4-36783936

Thiết kế website bởi Wecan-Group.com